You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Продуктови конфигуратори

Продуктовите конфигуратори представляват усложнен продукт с множество подпродукти (комбинации). Чрез тях се предоставя възможност за поръчка на продукт с извършване на конкретен клиентски избор по предварително фиксирани възможности. Посредством различните вариации, конкретния продукт може да бъде поръчан в избран материал, размер, цвят и друг тип заложена конфигурация.

Продуктовите конфигуратори се използват, както в стандартните онлайн магазини (при избор на разнообразни типове продукти), така и като самостоятелно приложение (за избор на един-единствен продукт измежду други продукти от същата група). И при двата вида продуктови конфигуратори може да се поръча съответното желано количество от избрания продукт / продукти.

Чрез избор от предварително заложени списъчни менюта, потребителя има възможност да конфигурира желания продукт, съобразно своите предпочитания. Някои от полетата, могат да оказват въздействие върху крайната цена (напр. материал), а други се използват само за предоставяне на допълнителни данни, свързани с поръчката (напр. цвят).

Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лични данни.  Приемам