You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Онлайн калкулатори

Основната цел на онлайн калкулаторите е да изчислят стойността на определена услуга, а при формирането на крайната цена, могат да оказват въздействие различни фактори и предложения за избор, предоставени на клиента.

Буквално няма сфера на приложение, в която да не могат да се интегрират и използват онлайн калкулаторите. От конфигураторите за поръчка на автомобили, през резервационите модули на хотелите, до кредитните калкулатори, а също така и индивидуалните калкулатори, съответстващи на специфичните нужди на всеки отделен бизнес. Всеки клиент иска да узнае крайната цена на желания продукт или услуга, което е основна предпоставка за наличие или липса на интерес за поръчка.

В някои сектори, поради териториалната отдалеченост на обектите (напр. монтаж на дограми и ветроупорни завеси, саниране, изграждане на покриви и др.), факторът време е безценен, особено в най-натоварените им месеци. Ако следва само да се даде приблизителна оферта за извършване на определена услуга, какво по-разумно решение от интегрирането на онлайн калкулатор може да използвате. С въвеждането на ценоизчисляващите модули е ограничена възможността за безсмислено разкарване на работници и монтажници за огледи и вземане на размери на клиентски обекти, някои от които доста отдалечени. От своя страна, това довежда и до намаляване на непотвърдените заявки при клиенти, които просто са искали да получат приблизителна цена, водещо до загуба на време и пари за фирмите.

Там, където е необходимо, програмата изчислява квадратурата и калкулира цената, според въведените индивидуални размери и избрания модел продукт или услуга. Разбира се, калкулатора може да бъде настроен да пресмята и няколко продукта едновременно, които да бъдат поръчани с различни размери. Нагледен пример за такъв калкулатор, може да видите тук.
* След използване на ценоизчисляващата функция на този онлайн калкулатор, потребителите могат да изпратят всички данни към производителя, чрез специално разработен автоматизиран формуляр за онлайн заявка (не се налага двойно въвеждане на информацията).

Чрез тези уеб приложения, всеки клиент самостоятелно може предварително да пресметне желаната услуга и да получи максимално точна и близка до реалната оферта, която да обмисли и в случай на необходимост да инициира оглед със сериозни намерения за бъдеща поръчка. Това е улеснен начин и за онлайн заявка, чрез който се насърчава крайния потребител да предприеме определено действие за поръчка, в т.ч. онлайн поръчка за изработка (напр. ветроупорни завеси, мебели и др., без посещение с намерение за самостоятелен монтаж или сглобяване от страна на клиента).

Всеки онлайн калкулатор може да бъде изработен като самостоятелно уеб приложение или да бъде интегриран към съществуващ фирмен сайт, в зависимост от вашите изисквания. По информация на много наши клиенти с активни онлайн калкулатори и тяхната последваща оптимизация, същите регистрират голям растеж на своите продажби.

Онлайн калкулаторите са в помощ, както на нашите клиенти, така и на нас, при извършване на нашите обичайни офис дейности и подготовката на отделните оферти, във връзка с клиентски запитвания, без необходимост от покупка и използване на друг специфичен софтуер.

Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лични данни.  Приемам